Arne Kjell Askeland (t.v.) sjekker at alt går slik det skal i gymsalen til Frakkagjerd ungdomsskole. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Arne Kjell Askeland (t.v.) sjekker at alt går slik det skal i gymsalen til Frakkagjerd ungdomsskole ved sist valg. I dag er de klar igjen. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

VALG 19: Slik får du stemt

– Hvor og når skal jeg stemme på valgdagen?Lurer du på dette kan du få all informasjon her.

I Tysvær kommune er valglokalene åpne fra kl. 09.00 – 20.00

For å kunne stemme må du vise fram legitimasjon (bankkort, førerkort, pass eller tilsvarende)

Det vil framgå av valgkortet hvilken stemmekrets du tilhører, men du har likevel anledning til å stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.

Vi har delt Tysvær inn i 6 kretser:
Krets Stemmelokale
Nedstrand – Nedstrand barne- og ungdomsskule, gymsalen
Skjoldastraumen – Skjoldastraumen grendasenter
Grinde – Tysværtunet, Nygårdssalen
Førland – Førland skule, gymsalen
Tysværvåg – Tysværvåg barne- og ungdomsskule
Førre – Frakkagjerd ungdomsskole, gymsalen

Stemming i valglokale skjer på følgende måte:
• Gå direkte til ledig avlukke
• Finn den stemmeseddelen du ønsker og gjør eventuelle endringer. Brett den deretter slik at den fargede siden kommer ut.
• Gå til registrering/avkryssing i manntallet – husk legitimasjon.
• Stemmeseddel blir deretter stemplet før du legger den i valgurnen.
• Da er du ferdig med å stemme.