Disse seks skal være i opposisjon i kommunestyret. Fra venstre: Ola S. Apeland, Monika Lindanger, Arvid Bakken, Sissel Hansen Tysse, Halvor Stakkestad og Trygve Hebnes.
Disse seks skal være i opposisjon i kommunestyret. Fra venstre: Ola S. Apeland, Monika Lindanger, Arvid Bakken, Sissel Hansen Tysse, Halvor Stakkestad og Trygve Hebnes.

Lindanger ny gruppeleder i Høyre