Risørskøyta Svanå har en rik historie. Nå skal foreningen Frender av motorskøyta Svanå ta henne på land på Finnøy for å starte restaurering av båten. Alle foto: Privat
Risørskøyta Svanå har en rik historie. Nå skal foreningen Frender av motorskøyta Svanå ta henne på land på Finnøy for å starte restaurering av båten. Alle foto: Privat

Skal restaurere 100-åring:

Flytende kulturhistorie på vei til Finnøy

Risørskøyta Svanå har vært et kjent syn for mange i Ryfylkefjordene siden 50-tallet. Fra 1965 har Svanå hatt hjemmehavn på Nedstrand. Skøyta er nå verna fartøy av Riksantikvaren, og skal i disse dager sette kurs mot Finnøy for å bli restaurert.

Motorskøyta Svanå er en Risørskøyte på 37 fot som i fjor passerte 100 år, og kan se tilbake på et spennende og innholdsrikt liv.

Kjært syn på fjorden

Svanå ble bygget i eikemateriale på Moen trebåtbyggeri, som i dag er en del av Risør kystkultursenter. Svanå ble stasjonert på Hvaler ved Fredrikstad og det sies at den ble brukt til å smugle sprit mellom Norge og Danmark.

Den ble i 1923 solgt til brødrene Kasper og Peder Syre bosatt på Syre på Karmøy. De brukte skøyta til storseifiske og makrelldriving på Sirahavet, med et fast mannskap på fem.

Svanå på fiske.

Skøyta ble i 1949 solgt til Knut Skår bosatt på Sjernarøyane. Han flyttet i 1965 til Nedstrand hvor han drev makrellfiske og garnfiske etter hå med sin kone Hjørdis som eneste mannskap. For Knut og Hjørdis var «livet» fiske.

Som mange skøyter på den tiden, ble også Svanå brukt til deltakelse i livets mange gjøremål i bygdene. Den ble brukt til transport av folk og gods, deltakelse ved begravelser med føring av kiste, oppdrag for sjøheimevernet med transport av soldater og så videre. Svanå ble for svært mange et kjent og kjært syn i Ryfylkefjordene.

I 2001 ble skøyta tatt ut av fiske og overtatt av nevøen til Knut Skår på Nedstrand. Den har etter det deltatt på ulike arrangement i nærmiljøet. Den har i en årrekke blitt brukt i regi av Leirong Kystlag som har fokus på barne- og ungdomsarbeid, deltatt på Strandadagene hvor den gjennom årene har hatt med seg flere hundre unger på sjørøvertokt. Den har deltatt på Havnedagene, Slusedagene, brukt av speidere til friluftsliv, turer med funksjonshemmede og pensjonister, skoleklasser på fisketurer for å nevne noe.

På Kristi himmelfartsdag i 1952 deltok omlag 11000 på misjonsstevne på Nedstrand. Svanå er til høyre i bildet.

Få igjen

Svanå representerer i dag en båttype som tidligere var svært tallrik, og som det i dag er svært få igjen av. Mange hadde sin arbeidsplass på denne type skøyte. Den er i dag i dårlig forfatning og det haster med å starte restaureringen da den har behov for omfattende utskiftninger. Med sine 100 år har skøyta oppnådd en levealder som er langt over det som er forventet for et fiskefartøy. Svanå fremstår i dag som original, og fikk høsten 2016 status som vernet fartøy av riksantikvaren, og er med stor sannsynlig den eldste skøyta i sitt slag.

Svanå på tur på Nedstrandsfjorden.

Stiftet forening

Frender av Motorskøyta Svanå er en ideell forening som ble stiftet i april 2017. Vi er i dag 7 personer i styret og har rundt 40 medlemmer. Vi har egen nettside, og vil gi ut medlemsblad når restaureringen kommer i gang. Foreningen har som hovedmål å arbeide for bevaring og aktivt bruk av motorskøyta, og fortsette å benytte skøyta til ulike aktiviteter til glede for innbyggere og organisasjoner i nærområdet. Når restaureringen er ferdig håper vi at Svanå kan bli en del av de mange turistopplevelsene på Nedstrand. Vi håper å få til et samarbeid med Haugalandmuseet, hvor Svanå vil bli et flott supplement til Tollbua på Nedstrand. Vi ønsker også å gi turgåere til Himakånå en smak av kystkulturen ved å oppleve Nedstrand fra sjøen.

Sjørøvertokt med Svanå på Strandadagen på Nedstrand.

Foreningen syns det er svært meningsfylt å ta vare på den siste av de gamle skøytene som gikk ut av fiske i nærområdet, vise fram kystkulturen og være et tilbud for små og store.
Foreningen Frender av Motorskøyta Svanå har i flere år jobbet for at båten skal komme på land og få starte restaureringen. I løpet av noen uker skal Svanå etter planen bli tatt på land på Ryfylke Trebåtbyggeri på Finnøy. Der vil restaureringen starte med de midlene foreningen har i dag, og fortsette etter hvert som foreningen har økonomi til det.

Svanå på Slusedagen i Skjoldastraumen.