Dag Tormod Milje er en av kandidatene til å være respresentant i bispedømmerådet. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Dag Tormod Milje er medlem av bispedømmerådet. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

BISPEDØMMERÅDET: Milje inn – Myskja er vara