Eigedomsmeklar i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS, Håkon Brandtzæg, har stor tru på at målet om tilstrekkeleg selde før byggestart første del av 2020, vil bli realisert.
Eigedomsmeklar i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS, Håkon Brandtzæg, har stor tru på at målet om tilstrekkeleg selde før byggestart første del av 2020, vil bli realisert.

Gjer om på Den italienske landsbyen: Interesse med ein gong