Vigleik Dueland, Holger Koefoed og Per Gunnar Hettervik stod på talarstolen under møtet om vindkraft på tysdag. 
Foto: Mona Terjesen
Vigleik Dueland, Holger Koefoed og Per Gunnar Hettervik stod på talarstolen under møtet om vindkraft på tysdag. Foto: Mona Terjesen

Vindturbinane: Kan gi fatale konsekvensar for kunsten og reiselivet