De fleste er enige om at barneidrett og alkohol ikke hører sammen. En fersk undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Av-og-til viser at 88 prosent i Tysvær ønsker retningslinjer for alkohol i idrettslag.
De fleste er enige om at barneidrett og alkohol ikke hører sammen. En fersk undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Av-og-til viser at 88 prosent i Tysvær ønsker retningslinjer for alkohol i idrettslag.

En trygg arena for alle barn

Skal du på foreldremøte i idrettsklubben til barnet ditt i høst? Rekk opp hånda og ta initiativ til en samtale om hvordan dere skal håndtere alkohol i laget og klubben. Det kan starte en viktig diskusjon som fører til et bedre og tryggere miljø i barneidretten.

INNSENDT:
Av Ann-Kristin Berge Dahle, Av-og-til-koordinator i Tysvær kommune og Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til

Det er en stor tillitserklæring at mange foresatte overlater ansvaret for barna sine til idrettsklubbene. Det er et ansvar ledere og trenere bærer høyt i sin bevissthet. De legger ned utallige timer for å skape gode opplevelser for barna i lokalsamfunnet vårt.
Ikke alle barn har det tryggest på hjemmebane

Mestringen, tryggheten og gleden de opplever i idretten er viktig for alle barn, men for noen barn er den spesielt viktig. I hver eneste klubb er det noen som kommer på trening med en vond hemmelighet hjemmefra om at mamma eller pappa drikker for mye alkohol. I voksen alder skal mange av disse barna takke idretten for at den ga dem et fristed, som de så sårt trengte.

Alkohol ødelegger de trygge rammene i idretten. Selv om holdningene er gode, og de aller fleste av oss tar avstand fra alkohol i barneidretten, er det dessverre overraskende mange klubber som opplever utfordringer med alkohol.
Problemer oppstår som oftest der det er gråsoner. Ett eksempel kan være når klubben er på tur i forbindelse med cup, og overnatter for eksempel på en campingplass. Mange foreldre er med og det legges opp til hyggelig sosialt samvær på kvelden. Da er det naturlig for mange å drikke alkohol. Er det greit? Og hvor mange glass er det i så fall greit å drikke? Og hvordan håndterer man det dersom noen drikker for mye?

Anslag fra Folkehelseinstituttet viser at nesten hvert tiende barn har en mamma eller pappa som drikker for mye. For disse barna kan det oppleves ekstra utrygt at alkoholen kommer på bordet.

Snakk om alkohol i klubben
De fleste er enige om at barneidrett og alkohol ikke hører sammen. En fersk undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Av-og-til viser at 88 prosent i Tysvær ønsker retningslinjer for alkohol i idrettslag.
Ved å lage retningslinjer for alkohol får klubben en anledning til å snakke sammen. Hvordan vil vi ha det hos oss? I tillegg blir retningslinjene et verktøy til å håndtere uønskede hendelser dersom de skulle oppstå.
De færreste ønsker å krysse grensen for hva som er akseptabel oppførsel. Har klubben klare retningslinjer for alkohol, er det lettere for både ledere, trenere og foreldre å ta sin del av ansvaret. Og du som forelder kan være sikker på at ditt barn ikke får vonde og ubehagelige opplevelser på overnattingstur med laget. Rekker du opp hånda kan du være med å sikre at klubben blir en trygg arena for alle barn.