Fylkesmannen i Rogaland meiner store område i Rogaland må takast ut av nasjonal ramme for vindkraft Foto: Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland meiner store område i Rogaland må takast ut av nasjonal ramme for vindkraft Foto: Fylkesmannen i Rogaland

Uttale om nasjonal ramme vindkraft på land: – Må vurdera om tolegrensa er nådd