Hans Petter Eikesdal er overlege på kreftavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus og professor og forskar ved Universitetet i Bergen. 
Foto: privat
Hans Petter Eikesdal er overlege på kreftavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus og professor og forskar ved Universitetet i Bergen. Foto: privat

I dag får ni kvinner beskjed om at dei har brystkreft