Janne-Elin Thronsen og Maryan Landenes kjende til kvarandre frå FAU frå før, og då Maryan blei sjuk, var det godt å vite at Janne-Elin var der. Og godt å sjå eit levande eksempel på at det kan gå godt. 
Foto: Mona Terjesen
Janne-Elin Thronsen og Maryan Landenes kjende til kvarandre frå FAU frå før, og då Maryan blei sjuk, var det godt å vite at Janne-Elin var der. Og godt å sjå eit levande eksempel på at det kan gå godt. Foto: Mona Terjesen

Rosa Sløyfe-aksjonen 2019: Ramma av brystkreft i ung alder