Tage Pettersen, Høyres mediepolitiske talsperson
Tage Pettersen, Høyres mediepolitiske talsperson

Nå er det slutt på å få TV-lisensen i posten

Finansieringen av NRK får en sosial profil, mener Tage Pettersen i Høyre.

Av Tage Pettersen, Høyres mediepolitiske talsperson (Innsendt pressemelding)

Du får ingen flere innbetalingsblanketter for å betale NRK-lisensen. Fra neste år finansieres statskanalen over skatteseddelen.

Om du skulle være interessert i NRKs økonomiske vilkår, kan jeg fortelle at de for 2020 er foreslått til å være 5,7 milliarder kroner. Det er det samme beløpet som de fikk i 2019, bare justert for pris- og lønnsvekst (minus et effektiviseringskrav på 0,5%). Fra 2020 skjer finansieringen direkte over statsbudsjettet.

Regjeringen har valgt denne modellen for å sikre en fremtidsrettet finansieringsmodell for et uavhengig NRK. Modellen har også en sosial profil.

Lisensen har utspilt sin rolle fordi den var knyttet til selve fjernsynsapparatet. Stadig færre kjøper ny TV og stadig flere benytter NRKs tilbud på andre plattformer. Faktisk benytter 87% av oss NRKs tjenester daglig, men langt fra så mange ser på TV.

Lisensen var heller ikke særlig sosial. Alle som hadde en TV måtte i 2019 betale 3.038,56 kroner uavhengig av hvor mange som bodde i husstanden – eller som så på TV. Den var også uavhengig av årsinntekten din.

Det gjør vi noe med nå. Fra neste år går personfradraget noe ned. Det betyr at husstander med kun én inntekt sparer om lag 1.500 kroner i året. Minstepensjonister vil spare hele NRK-lisensen med den nye ordningen. Husholdninger med to skatteytere vil betale omtrent det samme som før.

Med den nye modellen sikrer regjeringspartiene NRK en forutsigbar og uavhengig finansiering – med en god sosial innretning.