– Det er både riktig og viktig at kommuner som tilrettelegger for havbruk får ta del i den verdiskapingen som genereres langs kysten, sier Terje Halleland.
– Det er både riktig og viktig at kommuner som tilrettelegger for havbruk får ta del i den verdiskapingen som genereres langs kysten, sier Terje Halleland.

NÆRINGSLIV

Tysvær fikk godt over 1 million i år også fra Havbruksfondet