Ordføærer Sigmund Lier tok seg av åpningen. Fra venstre Ann Mari Sandvin Hardeland, Eivind Skogland, Lier, Alexander Rugert-Raustein og prosjektleder Knut Utaaker. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Ordføærer Sigmund Lier tok seg av åpningen. Fra venstre Ann Mari Sandvin Hardeland, Eivind Skogland, Lier, Alexander Rugert-Raustein og prosjektleder Knut Utaaker. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

TRAFIKK

Klippet snor for en sterkt ønsket trafikal møteplass midt i krysset