Tysværtrimmen 2017. Oskar Amdal runden
Mange i Tysvær er aktive i hverdagen. Men er tilbudet godt nok?

UNDERSØKING

Undersøking: Aktiv hele livet

Her er spørsmålene Tysvær kommune og Tysvær Bygdeblad ønsker svar på i den første delen av innbyggerundersøkelsen.

Takk for at du engasjerer deg!