Næringssjef i Tysvær Annette Sæther og leder av Tysvær Næringsforum Thore Yrkje vil ha forslag på gode kandidater. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Næringssjef i Tysvær Annette Sæther og leder av Tysvær Næringsforum Thore Yrkje. Nå har Sæther fått seg ny jobb. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

NÆRINGSLIV

Jakter på gode kandidater til «Næringslivsprisen»

Det er tiden for å finne fram til årets kandidater til Næringslivsprisen i Tysvær kommune.

– Juryen har startet opp sitt arbeid og trenger nå innspill på spennende og verdige kandidater. Juryen utfordrer lokalt næringsliv – meld inn dine forslag eller gjerne egen virksomhet. Har du noen som bør trekkes frem ta kontakt med oss, sier næringssjef i Tysvær Annette Sæther.
Næringslivsprisen” er etablert av Tysvær Næringsforum. Formålet med prisen er å skape oppmerksomhet om det positive som skjer innen næringslivet i kommunen og/eller å gi honnør til virksomheter og enkeltpersoner som bidrar (har bidratt) positivt til utvikling av næringslivet og lokalsamfunnet.

Retningslinjer for Næringslivsprisen – Tysvær Næringsforum
Den som tildeles prisen skal på en eller flere områder ha utmerket seg positivt i løpet av det siste året. Dette kan være innenfor et eller flere av følgende områder:

· Økonomisk verdiskaping og sysselsetting
· Utvikling av nye produkter eller tjenester
· Servicenivå
· Innpass i nye markeder
· Evne til omstilling
· Engasjement i etablering av nye virksomheter (knoppskyting)
· Betydning for lokalsamfunnet
· Engasjement for å få til samarbeid mellom virksomheter og bransjer
· Vilje til å legge til rette for lærlingeplasser
· Gjennomførte tiltak innen helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring

Tidligere vinnere

OVERSIKT OVER HVEM TYSVÆR NÆRINGSFORUM’S NÆRINGSLIVSPRIS ER UTDELT TIL:
2018 Haugaland Caravan AS
2017 Senterforeningen Aksdal Senter
2016 Falkeid Gård
2015 Meny Aksdal v/ Birge Nymark
2014 Tysvær Bygdeblad
2013 Førre Trevare
2012 Tveit Vidaregåande skule
2011 Steinsvik Group
2010 FjørSilkeBris
2009 Karsten Bjelland AS
2008 Grindafjord Feriesenter
2007 Romseland & Co AS
2006 Håland og Karlson AS
2005 Brødr Haukås Mekaniske Verksted AS
2004 Budeng & Vik AS
2003 Hervik Rør & Sanitær
2002 Aksdal Bensinstasjon v/Sigvald Velde
2001 AS Sterling
2000 Kårstø anleggene v/Statoil
1999 Rolf Wee Transport AS
1998 Rogaland Konservefabrikk AS
1997 SM Steinsvik Maskinindustri AS