Politikarane i formannskapet gjekk for rådmannen sitt forslag om endringar i SFO-tilbodet, og i tillegg fekk fleirtalspartia med eit tilleggspunkt, fremma av Maren Økland (Ap).
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Politikarane i formannskapet gjekk for rådmannen sitt forslag om endringar i SFO-tilbodet, og i tillegg fekk fleirtalspartia med eit tilleggspunkt, fremma av Maren Økland (Ap). Foto: Alf-Einar Kvalavåg

No blir SFO-en dyrare