De neste dagene vil mange tysværbuer få telefon og tilbud om å være med i en valgmåling. Vi hadde satt stor pris på om du takket ja.
De neste dagene vil mange tysværbuer få telefon og tilbud om å være med i en valgmåling. Vi hadde satt stor pris på om du takket ja.

SPØRREUNDERSØKELSE

Hvordan kan vi bruke digital kompetanse i fremtiden?

Denne gangen spør vi om hvordan vi kan benytte oss digitale hjelpemiddel og digital kompetanse i fremtiden.

Avstemning (til duplisering) (1)