Om kommunen kjøper ein etasje og leiger ut til legane for same pris som i nabokommunar, så har me tilrettelagt, og det skal me gjere. Det er klart viktig å legane til Aksdal, kommenterte Arvid Bakken (H) under kommuneplanutvalsmøtet på tysdag.  
Foto: Mona Terjesen
Arvid Bakken er bestemt på at det må strakstiltak til for å betre elevmiljøsituasjonen. Foto: Mona Terjesen

– Dette er ikkje godt nok, me må gjere noko med mobbesituasjonen no!