Sigurd Eikje og Annbjørg Lunde lovar at alle synspunkt i undersøkingane blir tatt på alvor og jobba vidare med. Resultata skal vise igjen i den nye planen for helse og mestring.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Annbjørg Lunde. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

KORONAVIRUSET

Voksen person i Tysvær har testet positivt på koronavirus

Tysvær kommune har i dagfått bekreftet at en voksen person bosatt i Tysvær har testet positivt på koronavirus. Skoleelevene som ble testet har fått bekreftet at de ikke har koronavirus.

Tysvær kommune har i dag 06.03 fått bekreftet at en voksen person bosatt i Tysvær har testet positivt på koronavirus. Vedkommende er ikke alvorlig syk og oppholder seg hjemme. Personen har hatt begrenset kontakt med andre etter hjemkomst. Tysvær kommune følger opp vedkommende i tråd med nasjonale føringer.
Elevene som ble testet har i dag fått bekreftet negative resultater på koronavirus.

Dette varsler Annbjørg Lunde som er Kommunalsjef Helse og mestring.