Førre musikkorps på RM 2019. «Dimensions» av Peter Graham, ledet av dirigent Paul Hughes sto på menyen i år. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Førre musikkorps på RM 2019. RM 2020 er avlyst. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Avlyser korpsene sitt store treffpunkt

RM 2020 avlyses i sin helhet. Det betyr at Førre Musikkorps og alle de andre korpsene som var ventet til Stavanger, ikke får kjempe om hvem som er best i fylket.

Dette er meldingen som er lagt ut fra forbundet:
NMF Rogaland har i dag formiddag vært i kontakt med Stavanger Kommune angående den siste utviklingen av smitteverntiltak.
Søndag 8. mars skjerpet Stavanger Kommune kravene til arrangementer, blant annet ved å lukke arrangementer med over 500 deltakere.

RM har et deltakertall på nær 1000 deltakere per dag både lørdag og søndag. Å kjøre arrangementet uten publikum vil ikke endre på dette.
Stavanger Kommune har i dialog med NMF Rogaland også tydeliggjort at det er totalt antall deltakere per dag som er avgjørende.

Regionstyret i NMF Rogaland tar på vegne av korpsene sitt samfunnsansvar på alvor, og
stiller seg selvsagt lojalt bak vurderinger gjort av de beredskapsansvarlige i vertskommunen.
Det er allerede gjennomført utallige øvingstimer i forbindelse med forberedelsene til RM. Øving er aldri forgjeves, og vi håper korps, ensembler og solister får fremført stykkene ved andre anledninger.