Koronaviruset: Også politiske grep blir gjort

Politiske møter blir flytta og korta ned som føre var i kampen mot korinaviruset.

I samråd med utvalsleiarar, varaordførar, gruppeleiarar, kommuneoverlege og rådmann er det bestemt at Levekårsutvalsmøtet i morgon 12.03 vert utsett.
Teknisk utval møter direkte til møte kl 11.45 i morgon for behandling av to reguleringsplansaker.

– Me kjem attende med meir informasjon i neste veke når ein veit meir råd frå sentrale myndigheter angåande gjennomføring av politiske møter i tida som kjem, skriv ordførar Sigmund Lier.