Frakkagjerd ungdomsskole og alle de andre skolene i Tysvær har hjemmeundervisning, tirsdag. Fra onsdag er det åpne skoler på rødt nivå.
Frakkagjerd ungdomsskole og alle de andre skolene i Tysvær har hjemmeundervisning, tirsdag. Fra onsdag er det åpne skoler på rødt nivå.

Korona: Frakkagjerd ungdomsskole har sendt ut denne oppdateringen

Nå er vi alle sammen inne i en ny tid, som vi ikke helt har oversikt over.

For både elever og foresatte kan dette bli en krevende periode. Barna er de neste ukene fratatt de viktigste arenaene i livet, nemlig skole, idrett og andre fritidsaktiviteter. Det blir derfor særdeles viktig for alle oss voksne å ta ansvar for å sikre både trivsel, mestring og glede for barna våre, først og fremst i felleskap med familien J

Hjemmeskole
I dag fredag sitter både ledelse og lærere på hvert sitt sted og «rigger» for de neste ukene. Det vil tilbys hjemmeskole for elevene hver dag, og undervisningen vil foregå via PC. Skolen bruker kanalene Teams og One note, og all info til elever vil ligge der.

For at læringen til elevene skal ha en viss kvalitet, samt være mulig å mestre for elevene, så har vi valgt å ha 2 læringsøkter pr. dag. Det vil si at elevene forholder seg til to fag pr. dag, og det står på ukeplanen hvilke fag det er pr. dag. Lærerne er veldig påkoblet, og ønsker det beste for sine elever. Men det er også for dem helt nytt å jobbe kun via nettet. De får en del spørsmål om det ordinære løpet som allerede er skissert for elevene. Det er derfor viktig å understreke til dere foresatte, og til alle elevene, at vi nå går bort fra det som er ordinært, og forholder oss til en ny situasjon, med nye planer. Ingen vet hvordan den neste tiden vil bli, og spørsmål om karaktersetting, vurderinger ol. vil ingen kunne gi et eksakt svar på pr. nå. Siste info er iallfall at opptak til videregående skole vil gå som normalt.

Åpent på skolen for å hente bøker/utstyr
I forhold til renhold, smittefare og «sikre soner», så har vi fått restriksjoner fra kommuneledelsen i forhold til å slippe inn elever på skolen. Vi ønsker allikevel å sikre at elever har nødvendig/ønsket materiell hjemme, og velger derfor å ha åpent for elever/foresatte mandag 16.03, mellom kl. 0900-1300. Vi slipper inn få om gangen, så det kan bli noe venting. Ber om forståelse for dette.

Kontakt med skolen
Slik det ser ut nå, vil det være mulig å nå oss i administrasjonen pr tlf daglig. Vi anmoder dere til å kontakte skolen primært i løpet av arbeidsdagen, 0800-1530. Ved behov er det selvsagt greit å ta kontakt utenom dette også.

Sentralbord skolen: 52758140
Rektor: 97180913
Inspektør: 95967287
Merkantil: 91569050

Med vennlig hilsen
Monica B. Andersen
Rektor