Skjermbilde 2020-03-01 kl. 21.35.00

Koronaviruset: Fem er smittet i Tysvær per søndag kveld

Det er nå fem personer med Covid-19-smitte som er påvist i Tysvær. Her er dagens oppdatering fra Tysvær kommune

Nye nasjonale oppdateringer
I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendommer. Med unntak av forbudet mot opphold på fritidseiendommer trer forskriften i kraft straks, og gjelder frem til 1. april, men kan bli forlenget. Helse- og omsorgsdepartementet vil komme tilbake med nærmere informasjon om tidspunkt for ikrafttredelse av forbudet om opphold på fritidseiendommer utenfor egen hjemkommune.

Oppsummert er dette nytt:
Karantene

Personer skal nå være i karantene hvis de har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet av koronaviruset. Med «nær kontakt» menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Karantenen skal vare i 14 dager fra den dagen kontakten skjedde. De som er i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. De kan bare gå ut hvis nær kontakt med andre unngås.

Isolering
Personer som er bekreftet syk av koronaviruset skal oppholde seg i isolering. Personer i karantene som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal også oppholde seg i isolering. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre, og ikke ha nær kontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig. Personer skal være i isolasjon fra symptomer inntrer, til 7 dager etter symptomfrihet.

Opphold på fritidseiendommer

Forskriften bestemmer at personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å oppholde seg der. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet
Det er gjort endringer i forskriften om karantene og isolasjon for personer som ankommer Norge fra utladet. Dette vil nå gjelde alle land og trer i kraft f.o.m 17.mars. Det betyr at reisende fra Sverige og Finland skal også i karantene.

Smittevernmailen
Kontakt angående koronaviruset vil ikke lenger skje gjennom mailen [email protected], men gjennom direkte kontakt på telefon 52 75 74 00. Telefonen er nå bemannet opp for å kunne svare mer direkte innbyggere gjennom hele uken, og vi håper at det vil fungere godt.