Rådmann Sigurd Eikje har tilsett to nye kommunalsjefar, og skal snart i gang med vurderinga av plansjefen.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Rådmann Sigurd Eikje. Foto: Mona Terjesen

Koronaviruset: Dette er begrensingene i varehandelen

Det er slutt på å kjøpe smågodt og oppskåret brå. Stadig nye grep blir gjort.

Rådmannen i Tysvær kommune har den 16. mars gjort vedtak om begrensninger i varehandel som et ledd i å redusere smittespredning i Tysvær kommune.
Vedtaket er hjemlet i smittevernlovens paragraf 4-1, 1. ledd bokstav c og e, samt overordnet delegeringsreglement i Tysvær kommune.
Følgende begrensninger gjelder lokaler for alle typer varehandel, samt fellesarealer på kjøpesentre, i varehus og lignende:
Antall kunder samtidig i lokalet tillates i den grad det minimum er plass til 1 meters avstand mellom hverperson.
Virksomhetseier må sørge for rutiner som hindrer sammenstimling og kødannelse. Den enkelte kunde må sørge å holde 1 meters avstand til andre i lokalet.
Virksomhetseiere bør sørge for alternativ detaljhandel for kunder, slik at kunder kan hente ferdigpakka varer eller ha tilbud om hjemkjøring. Dette vil redusere antall kunder i butikken.

I tillegg gjelder følgende krav til smittevernrutiner: Felles berøringspunkter som betalingsterminaler, håndtak, frysere og kjøleskap etc. bør desinfiseres minst x 1 pr time. Lister for internkontroll føres. Håndtak på handlevogner og handlekurver bør desinfiseres mellom hver kunde.
Det må være tilgjengelighet for håndvask eller bruk av håndsprit i lokalet, og engangshansker skal være tilgjengelig for kunder og personell.
Den enkelte plikter å etterleve gjeldende krav til smittevernhygiene.
Det er ikke tillatt å selge smågodt, nøtter, ikke-emballerte brødvarer i skuffer, kaker eller andre varer uten emballasje.
Frukt og grønnsaker skal så langt det er mulig forhåndspakkes i passelig kvantum i plastposer av personale.

All servering som ikke er godkjent av Mattilsynet fra tidligere, er ikke tillatt, slik som servering av smaksprøver/kaffe/te i butikker. Brødskjæremaskin er ikke tillatt.

Aksdal, 16.03.20
Sigurd Eikje – Rådmann