Skjermbilde 2020-03-01 kl. 21.35.00

Statusrapport Covid-19 Tysvær kommune 16.mars (kl. 1600)

Her er dagens oppdatering fra Tysvær kommune.

Dette notatet ligger også ute på Tysvær kommune sine hjemmesider med en del nyttige linker: https://www.tysver.kommune.no/aktuelt/statusrapport-covid-19-tysvaer-kommune-16-mars

Nye nasjonale oppdateringer
Stenging av virksomheter

Helsedirektoratet fattet i går et nytt vedtak om stenging av nye virksomheter i offentlig og privat regi som fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, psykologer med flere. Vedtaket gjelder t.o.m. 26.mars med mulighet for forlengelse.

Presisering av karantene
Folkehelseinstituttet har også nå gitt klarere anbefalinger om hvorvidt man skal gå på jobb hvis en har nærkontakter med symptom på luftveisinfeksjon men ikke er testet for Covid-19. Helsepersonell og andre kan gå på jobb som normalt, selv om man har hustandsmedlemmer med «vanlig» luftveisinfeksjon.

Lokale forhold
Begrensninger på varehandel i Tysvær

Rådmannen har i dag gjort vedtak på begrensning er i varehandel i Tysvær kommune. Dette for å forsøke å redusere smittespredning ytterligere. Rådmannen vet at det er allerede er gjort mange viktige tiltak i varehandelen lokalt allerede og takker for at aktørene bidrar i dugnaden mot kornaviruset. (Se egen sak)

Vil du bidra som helsepersonell?
Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men arbeider med helt andre oppgaver i dag? Da håper vi at du registrerer deg via vårt digitale skjema. I første omgang ønsker vi en oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom vi kommer i en situasjon der vi mangler personell, tar vi direkte kontakt med deg. Vi tenker i første omgang på pensjonerte helsearbeidere som sykepleiere og leger, helsefagarbeidere, vernepleiere, men også helsefagstudenter, medisinstudenter, sykepleierstudenter, vernepleierstudenter, personer med helsefaglig erfaring eller kompetanse (også innen privat virksomhet).

Vil du bidra som frivillig?
Kommunen jobber med å få oversikt over tilgjengelige ressurser og hvilke oppgaver frivillige kan påta seg lokalt. Du kan nå melde deg som frivillig til å være med og hjelpe. Du vil bli kontaktet ved behov og få nødvendig informasjon da. Mer informasjon om dette og skjema for registering finner du på kommunen sine sider.

Teknisk
Som nevnt i oppdateringen 15.mars vil Helse- og omsorgsdepartementet komme med nærmere informasjon om tidspunkt for ikrafttredelse av forbudet om opphold på fritidseiendommer utenfor egen hjemkommune. Det er til nå gitt svært tydelige oppfordringer fra sentrale og lokale myndigheter om å ikke dra på hytta om du er frisk eller syk, og mange har fulgt disse rådene. Anbefalingene og kanskje snart ny forskrift gjelder også for Tysvær.
Tysvær kommune, sammen med Vindafjord kommune går i dag også ut med en sterk anbefaling om at ikke campingplasser benyttes i denne situasjonen vi er inne i. Det er ulike smittekilder på små og store campingplasser, og vi ber om at campingeiere og –gjester forholder seg til disse anbefalingene for å unngår smittespredning. Det vil bli vurdert stenging av campingplasser dersom oppfordringen ikke følges opp.

Helse og mestring

Korona sentralen blir nå betjent også for Sveio kommune. Publikum har mange spørsmål, ber om forståelse for at noen må vente. Kommunen rigger om både personell og det tekniske så fort vi klarer.

Kontakt med lege

Tysvær kommune har flere leger som er i karantene. Samtlige legekontor melder at de er tilgjengelig for pasientene på telefon og noen på videokonferanse. Se på det enkelte legesenter sine nettsider.
Ettersom kommunen har mangel på leger denne uken, ber vi om at alle som trenger legehjelp må vurdere om det er strengt tatt nødvendig eller om det kan vente. Vi oppfordrer alle innbyggere som trenger sykemelding om å ta i bruk egenmelding. Sjekk mulighetene for hvor mange egenmeldingsdager du har anledning å bruke med din arbeidsgiver. Legene må slik situasjonen er, prioritere arbeid med de sykeste og de som trenger det mest.
All kontakt med fastlege skal først avtales på telefon. Du vil få informasjon når du oppsøker din lege.

Har du luftveisplager og trenger lege?

Dersom du har luftveisplager og trenger legetilsyn skal du på dagtid ta kontakt med din fastlege. På kveld/natt/helg kan du ta kontakt med legevakt i Haugesund. Der vil det være et eget mottak for pasienter med luftveisplager. Dette tiltaket er interkommunalt (som legevakten i dag) og er først og fremst for å beskytte pasienter som kommer til vanlig legevakt og ikke må utsettes for evt. smitte.
Kommunen ber om forståelse for at det nå er en ekstraordinær situasjon, og ber om at innbyggerne har tålmodighet.

Reduserte helsetjenester
Hindre smittespredning og opprettholde de mest nødvendige helsetjenester har nå prioritet. Derfor blir alle helsetjenester nå gjennomgått og redusert til det mest nødvendige. Dette for å redusere kontaktpunkter og smitte, men også for å kunne ha ressurser tilgjengelig til de som trenger det mest. Den enkelte bruker og pårørende blir bedt om å mobilisere for å erstatte de tjenester som blir redusert. Brukere som ikke har pårørende eller lite nettverk må prioriteres. Det vil bli sendt ut et eget skriv om dette til brukere og pårørende.

Ring en venn – ring en ny venn
Mange opplever den ekstraordinære situasjonen svært utfordrende. Særlig gjelder det de som er alene og kanskje også i risikogruppen. Tysvær kommune oppfordrer hver enkelt til å bruke telefonen og ta kontakt med hverandre. Kanskje du også skal ta en ekstra telefon til en i nabolaget du ikke pleier å ringe til. Spør hvordan det går. Å oppleve at noen bryr seg kan gjøre en stor forskjell. Nå må vi hjelpe hverandre.
Tildelingskontoret
Fra 16.mars sender Tildelingskontoret ut vedtak om helse- og omsorgstjenester digitalt. Brukere vil få vedtak sendt til sin digitale postkasse. Hvis det er brukere som ikke har digital postkasse vil en få brev i Altinn. Og hvis brevet ikke blir åpnet innen to dager vil det automatisk bli sendt ut på papir.

NAV
NAV Tysvær har stengt kontoret for besøkende. Som resten av Norge er også NAV Tysvær påvirket av Korona-situasjonen. Vi skal så godt som mulig svare alle som har behov for dialog med oss, og anbefaler deg å ta kontakt med din veileder via aktivitetsplanen din på nav.no. Hvis du ikke har mulighet til å bruke digitale tjenester, kan du ta kontakt med oss på ulike måter. Les mer

Oppvekst og kultur

Barneverntjenesten har åpent for henvendelser som vanlig.
Barnevernet i Tysvær kan nås på tlf. 52757030 dagtid og tlf. 901 70 591 etter kl. 15.30 og helg. Barn og unge kan også kontakte alarmtelefonen på 116 111.

Betaling barnehage og SFO

Det jobbes med å finne gode løsninger på problemstillinger rundt betaling for barnehage og SFO for perioden barnehager og skoler/SFO holdes stengt. Det legges ut informasjon så snart dette er klart.

Plan og utvikling
Det er kommet spørsmål til kommunen om kapasitet på fibernettet ifm. at mange nå har hjemmekontor og elever skal gjøre skolearbeid gjennom fjernundervisning. Haugaland Kraft melder at kundene i distriktet så langt ikke har grunn til å være bekymret. Så langt er det ingen indikasjoner på at situasjonen knyttet til koronaviruspandemien skal gi spesielle utfordringer for driftsstabiliteten.