Sigurd Eikje og Annbjørg Lunde lovar at alle synspunkt i undersøkingane blir tatt på alvor og jobba vidare med. Resultata skal vise igjen i den nye
planen for helse og mestring.
Sigurd Eikje og Annbjørg Lunde. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

– Hjelpen er nær

Mandag og tirsdag la Tysvær kommune ut linker til innbyggere som enten har behov for hjelp i forbindelse med koronasituasjonen eller som ønsker å bidra med hjelp, enten som frivillig eller i helsesektoren. Det er allerede god respons. Dette varmer rådmann Sigurd Eikje sitt hjerte.

Helsefaglig kompetanse og erfaring
Det at mange nå har fått snudd hverdagen sin opp ned, betyr endrede behov på flere fronter. Helsesektoren vil ha behov for mer personell i den ekstraordinære situasjonen en nå står overfor. Dette er på grunn av sannsynlig fravær av helsepersonell som kan være i karantene og isolasjon, og forventet økte behov for helsetjenester til koronasyke, sier rådmann Sigurd Eikje. De fleste kommuner og helseforetak har den siste tiden etterspurt hjelp fra personer som har helsefaglig utdannelse, eller erfaring, men arbeider med andre oppgaver i dag. Dette kan være pensjonerte helsearbeidere som sykepleiere og leger, helsefagarbeidere, vernepleiere, men også helsefagstudenter, medisinstudenter, sykepleierstudenter, vernepleierstudenter og personer med helsefaglig erfaring eller kompetanse. Vi trenger virkelig at disse nå melder seg til kommunen gjennom det digitale skjemaet som er publisert. Når dagene og ukene nå går, vil vi få et bedre bilde på hvilke konkrete behov helsetjenesten i Tysvær vil ha for ekstra personell. Da må vi ha disse gode hjelperne klar for å trø til, sier Eikje.

Trenger du hjelp?
I den nye koronahverdagen er det mange som vil oppleve at en vil ha behov for hjelp og assistanse på ulike områder. Dette gjelder både de generelle begrensningene som er satt i forhold til å gå ut av hjemmet både med og uten sykdom og symptom, men også at det er flere tjenester som en kanskje har som nå er nedjustert eller tatt bort en periode i forbindelse med pandemien. Det kan være praktiske ting som å få handlet eller andre nødvendige gjøremål. Kanskje kan det også være noen som trenger en telefonsamtale daglig, for å føle seg tryggere i en uoversiktlig hverdag. Mange har utfordrende hverdager, og vi vet at det kan være mindre og større ting som er viktig å få hjelp til akkurat nå, sier kommunalsjef Helse og Mestring Annbjørg Lunde.

Meld deg
Og her er det Tysvær kommune ønsker at behovene skal få møte frivillige hender og hoder som har litt ekstra tid i denne perioden og kan tenke seg å bidra for enkeltmennesker som trenger støtte og hjelp, sier Lunde. Hun sier at det allerede er mye frivillig innsats som legges ned daglig i Tysvær kommune, og at mange allerede er i gang med å bistå venner, familie og andre som trenger dette nå. Kommunen oppfordrer alle som både har behov for hjelp og frivillige som ønsker å bidra til å melde seg via kommunens digitale skjema for dette. Kommunen sikrer at alle disse henvendelsene skal tas tak i og gis tilbakemelding på så raskt som mulig. Vi kan ikke love at vi klarer å matche alle behov, men vi skal gjøre alt vi kan for at vi skal finne gode løsninger sammen, sier Lunde.

Samskaping
Det er uavklarte tider en går i møte i hele landet og verden for øvrig, og det er vanskelig å vite hva morgendagen bringer. Koronasituasjonen er fremdeles kontrollert i Tysvær med få smittede så langt, og kommunen jobber med stort trykk på å gi forsvarlige tjenester på mange områder. Men ting er ikke som de pleier å være, og det kan være både små og store som har behov for ekstra støtte nå. Rådmannen er opptatt av at det svært viktig at vi alle sammen tar vare på hverandre og bistår der det trengs i en veldig utfordrende tid. Og som jeg sier i mange andre sammenhenger når det gjelder Tysvær- hvis ikke vi klarer dette, klarer ingen det! Og dette skal vi klare, avslutter Eikje.