Nye oppgaver for helsepersonellet.
Nye oppgaver for helsepersonellet.Bilde 1 av 2
Skjermbilde 2020-03-20 kl. 10.27.00
Bilde 2 av 2

Koronaviruset: Her jobber 12 sykepleiere i en ny hverdag

I løpet av to uker har den gamle «Alvanuten barnehage» blitt omgjort til en Koronasentral. Her ringer innbyggere inn som lurer på om akkurat de bør testes for Koronaviruset.

Av Ann-Kristin Berge Dahle – folkehelsekoordinator

Vi startet med to sykepleiere, men grunnet stor pågang, er nå sentralen bemannet med hele 12 sykepleiere. Tysvær og Sveio kommune samarbeider om dette tilbudet.
På Koronasentralen går dagene med til å besvare telefoner fra innbyggere i disse to kommunene samt å teste de innbyggerne som oppfyller kriteriene for testing. Selve testingen gjøres utenfor bygget gjennom bilvindu til den med mistenkt smitte, da dette reduserer risikoen for smitteoverføring. Selve prøven er tatt på under 1 minutt, så dette går raskt, men litt ubehagelig er det. I prosessen med prøvetakning må man utstyres med fullt verneutstyr, og det er strenge regler på hvordan verneutstyret skal tas på og av.

Det har vært svært mange henvendelser til Koronasentralen siden den ble opprettet, og man har stort sett klart å svare de som har tatt kontakt. Noen dager har det vært ekstra stort trøkk og det har derfor vært noen som ikke har kommet gjennom på telefonen. Vi håper at oppbemanningen kan bidra til at tilbudet blir enda bedre for våre innbyggere. Det har også vært utført over hundre tester til nå, og kommunen gir beskjed om prøvesvar til de det gjelder så snart svaret foreligger. Dette kan ta fra noen dager til en uke. Sykepleierne på sentralen driver også med smitteoppsporing når det testes positivt, og dette arbeidet er ofte en møysommelig jobb for å sikre at de som har vært i kontakt med en som er smittet får nødvendig oppfølging og informasjon.
Tysvær kommune setter stor pris på arbeidet som blir gjort av de ansatte, som med høy motivasjon har gått inn i en ny hverdag med helt nye arbeidsoppgaver.