Det er innført strenge retningslinjer for campingbesøk. Foto: Mona Terjesen
Det er innført strenge retningslinjer for campingbesøk. Foto: Mona Terjesen

Innfører hytteforbud utenfor egen kommune

Er du fortsatt på hytta eller har planer om å reise dit? Da må du enten komme hjem eller avlyse turen.

Det skriver Tysvær kommune i en koronaoppdatering:

Regjeringen innførte 19. mars forbud om å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Bakgrunnen er at den lokale helsetjenesten ikke har kapasitet til å ta hånd om hyttebeboere i tillegg til egne innbyggere i denne ekstraordinære situasjonen landet nå står i. I tillegg er det gitt generelle råd til befolkningen om å holde seg mest mulig hjemme og å reise minst mulig for å avgrense smittespredning.

Tysvær kommune har den siste tiden fått svært mange henvendelser om hyttebesøk, og vi har forståelse for at dette er krevende og innskrenkende for mange hytteeiere. Vi forventer likevel at de som har hytte i Tysvær forholder seg til forbudet, for å bidra til at denne perioden med begrensninger kan bli så kort som mulig.

Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon. Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak. Unntakene fremkommer tydelig i forskriften.

Forskriften lyder slik:

«Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon»

Om opphold på campingplasser i Tysvær kommune

Tysvær kommune, sammen med Vindafjord kommune gjentar i dag en sterk anbefaling om at ikke campingplasser benyttes i denne situasjonen vi er inne i. Det er ulike smittekilder på små og store campingplasser, og vi ber om at campingeiere og gjester forholder seg til disse anbefalingene for å unngå smittespredning. Det vil bli vurdert stenging av campingplasser dersom oppfordringen ikke følges opp. Det er likevel mulig å dra på dagsbesøk f.eks. for å utføre nødvendig vedlikehold eller mindre bygningsteknisk arbeid, så lenge de til enhver tid gjeldende smitteregler blir fulgt.