Skjermbilde 2020-03-22 kl. 14.15.33

FHI: Status koronasmitte i Norge søndag 22.03.2020

Det er rapportert totalt 2 132 smittede. Av disse er 206 av de smittede rapportert det siste døgnet fra kl. 00.00 til kl 24.00.

Hovedpunkter fra dagsrapporten
Det er varslet om totalt 7 dødsfall til Folkehelseinstituttet (per 22.03.2020 kl. 08.00). De døde er eldre personer.
Gjennomsnittsalder for de smittede er 47 år, 45.3 prosent er kvinner og 54.7 prosent er menn.
1 014 personer har blitt smittet i Norge, 915 personer har blitt smittet utenlands og for 203 er smittested under avklaring. Av de som er smittet i Norge har 532 vært nærkontakter av et kjent smittet tilfelle og 449 har ikke kjent smittevei, 33 er under avklaring.
I Norge er 54 393 testet for Koronavirus (SARS-CoV2) (per 22.03.2020 kl. 09.00)
169 pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19 (tall fra Helsedirektoratet per 22.03.2020 kl. 12.15)
Det er totalt 39 personer som har vært eller er innlagt på intensiv med bekreftet SARS-CoV-2 (Norsk intensivregister per 22.03.2020 kl. 08.00)

Lokalt er det fortsatt syv personer med adresse i Tysvær som er smittet. Helsetilstanden til disse er ikke kjent.