FHI har laga eit sjølvrapportingssystem for å få oversikt over mørketala.
FHI har laga eit sjølvrapportingssystem for å få oversikt over mørketala.

Ber folk registrere seg på nettet om dei har korona-symptom