Landsskytterstevnet som skulle vært arrangert fra 7. – 14. august avlyses.
Landsskytterstevnet som skulle vært arrangert fra 7. – 14. august avlyses.

Koronaviruset: Landsskytterstevnet avlyses

Landsskytterstevnet som skulle vært arrangert fra 7. – 14. august avlyses.

Det er Norges Skytterstyre som har tatt beslutningen med bakgrunn i den alvorlige situasjonen med spredning av Korona-viruset, og etter anmodning fra arrangøren i Elverum skytterlag. 5 000 skyttere og over 10 000 tilreisende blir direkte berørt av beslutningen.
Mange tusen skyttere vil ikke samles til det årlige Landsskytterstevnet i august, på grunn av utbredelsen av korona-viruset. Her fra Evje i fjor sommer. Landsskytterstevnet i Elverum er utsatt til 2021. Foto: Tom Vegard Feltstykket

– Det er en trist, men nødvendig beslutning, de alvorlige omstendigheter tatt i betraktning, sier president Bernt Brovold i Det frivillige Skyttervesen.

– Landsskytterstevnet er et arrangement som krever svært store mannskapsmessige og økonomiske ressurser. Det legges ned ca. 30 000 dugnadstimer. Risikoen med utbredelsen av Korona-viruset ble nå så stor, at faren for at kritisk personell ikke kunne gjøre nødvendig forberedelser ble viktig for beslutningen, forteller Brovold.

Landsskytterstevnet i Elverum blir nå utsatt til neste sommer. Beslutningen får også konsekvenser for de allerede tildelte landsskytterstevnene i Bodø, Voss og Steinkjer. Disse blir nå alle utsatt i ett år, til henholdsvis 2022, 2023 og 2024.

– Landsskytterstevnet er utvilsomt et av landets aller største årlige sportsarrangement og har vært avholdt siden 1893, med unntak av krigsårene i andre verdenskrig. Over 300 000 skyttere har gjennom historien deltatt på stevnet, og dette er første gang det årlige stevnet blir avlyst, forteller kommunikasjonssjef i Det frivillige Skyttervesen, Terje Vestvik.