Oppdatering fra Helse Fonna

Dette er en oppdatering fra Helse Fonna, sist oppdatert 27.03.

Innlagte pasientar med påvist covid-19
Haugesund sjukehus: 9
Odda sjukehus: 1
Stord sjukehus: 0

Av desse får følgjande pasientar pt. intensivbehandling: 1 vaksen og 1 eldre, begge ved Haugesund sjukehus.
Vi opplyser om alder innan desse aldersgruppene for pasientar som får intensivbehandling: Barn (0-17 år), vaksen (18-64 år), eldre (65 år +).

Medarbeidarar: 96 medarbeidarar i koronarelatert fråvere/karantene, av totalt ca 4000 medarbeidarar.

Av personvernomsyn vil sjukehuset ikkje gi fleire opplysningar om medarbeidarar, pasientar eller pasientar sin helsetilstand.