Haugesund sykehus.
Haugesund sykehus.

Sju covid-19-pasienter på sjukehuset i byen

Helse Fonna har kommet med sin daglege oppdatering.

Dagleg oppdatering cirka kl. 12.00 om koronasituasjonen i Helse Fonna.

Innlagte pasientar med påvist covid-19
Haugesund sjukehus: 7
Odda sjukehus: 0
Stord sjukehus: 1

Av desse får følgjande pasientar pt. intensivbehandling: 1 vaksen og 1 eldre, begge ved Haugesund sjukehus.
Vi opplyser om alder innan desse aldersgruppene for pasientar som får intensivbehandling: Barn (0-17 år), vaksen (18-64 år), eldre (65 år +).

Medarbeidarar: 45 medarbeidarar i koronarelatert fråvere/karantene, av totalt ca 4000 medarbeidarar.

VG opplys at det i landet er 319 innlagt pasienter med viruset. 34 personar er døde så langt i Norge.