Tysvær Bygdeblad har i samarbeid med Norfakta, spurt 500 tysværbuar om kva dei meiner om framtidige kommunegrenser og eventuelle samanslåingar Foto: Alf-Einar Kvalavåg
det er gjort en feil med utregningen av kommunale avgifter. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Tysvær kommune trenger flere meddommere og skjønnsmedlemmer

Tidligere i år søkte Tysvær kommune å komme i kontakt med personer som ønsker å være meddommere og skjønnsmedlemmer.

Mange har registrert sin interesse, men vi trenger flere som ønsker å være skjønnsmedlemmer og meddommere til jordskifteretten.
Til jordskifteretten trenger vi spesielt flere kvinner. Meddommerne avgjør, sammen med jordskiftedommeren, hvilke løsninger som skal velges for bruk av eiendommer og bruksrettigheter, og eventuelt avsi dom i tvister.

Skjønnsmedlemmer: Kommunestyret skal oppnevne 18 skjønnsmedlemmer, og her mangler vi flere.
Skjønnsmedlemmer er langt på vei en type sakkyndige meddommere. De kan delta både i tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten i rettslige skjønn. Det er i liten grad behov for skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse, og det er derfor et krav at de som blir oppnevnt er særlig kyndig innen et spesielt fagområdet.
Vi oppfordrer spesielt deg som har kompetanse innen fagområder som jord-/skogbruk, plan- og reguleringsprosesser, bygg og anleggsvirksomhet, økonomi, revisjon og regnskap, til å melde din interesse. Det er også et ønske om flere kvinner, og gjerne mellom 21 og 40 år.

– Dersom du kunne tenke deg å være meddommer eller skjønnsmedlem kan du nå meg på rådhuset, sier Åshild A. Milje i kommunens politiske sekretariat.