Heile straffa til læraren blei omgjort til betinga fengsel, etter at han anka. 
Foto: Mona Terjesen
Heile straffa til læraren blei omgjort til betinga fengsel, etter at han anka. Foto: Mona Terjesen

Læraren slepp fengsel