Olav Linga, konsernsjef, Haugaland Kraft
Olav Linga, konsernsjef, Haugaland Kraft

Bidro med nær én milliard kr til fellesskapet