Bondelagsleder Lars Petter Bartnes.
Bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Enighet om jordbruksavtale