Øyvind Hallingstad i krysset mellom Frakkagjerdvegen og Høievegen. Bak han ligg Skeiseid-feltet framleis urørt.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Øyvind Hallingstad i krysset mellom Frakkagjerdvegen og Høievegen. Bak han ligg Skeiseid-feltet framleis urørt. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

– Skal ein lukkast må ein tenke annleis