Stortingsrepresentant Geir S. Toskedal (Krf). Foto: Foto: Gunnhild Sørås/Stortinget
Stortingsrepresentant Geir S. Toskedal (Krf). Foto: Foto: Gunnhild Sørås/Stortinget

Endeleg eldreombod