Fylkesordfører Marianne Chesak (t.h.) og leder av yrkesopplæringsnemnda, Tom Kalsås.
Fylkesordfører Marianne Chesak (t.h.) og leder av yrkesopplæringsnemnda, Tom Kalsås.

Jakter på nye læreplasser

I dag starter en landsomfattende Læreplassjeger-kampanje i regi av WorldSkills Norway i samarbeid med fylkeskommuner og andre organisasjoner.

Pressemelding:
Over hele landet vil læreplassjegere jobbe for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser. Rogaland fylkeskommune er med, og starter jakten i dag.
Totalt har rett over 2 200 ungdommer søkt om læreplass i Rogaland i år. Rundt 1 000 av disse har ennå ikke fått tilbud og står uten læreplass. Målet med læreplassjeger-kampanjen er å sikre disse ungdommene en læreplass.
Kampanjen støttes av regjeringen og partene i arbeidslivet.
– Det er viktigere enn noen gang å sikre læreplass til alle som har krav på det. Jeg oppfordrer kommuner og næringslivet i hele fylket om å snu hver stein for å skaffe flere læreplasser, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Det er planlagt flere bedriftsbesøk av læreplassjegere flere steder i fylket i forbindelse med kampanjen. Det blir sendt brev, informasjon og oppfordringer til potensielle lærebedrifter. En ekstra oppfordringer kommer går til kommuner
og det offentlige med oppfordring om å ta inn lærlinger, spesielt innen helse- og oppvekstfag. I tillegg blir kampanjen synlig i sosiale kanaler.

Vi trenger flere læreplassjegere

– Vi oppfordrer alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler til å bli læreplassjegere. Det vil si at de bidrar til at bedrifter og virksomheter blir oppsøkt og oppfordret til å bli lærebedrifter og til å ta inn
lærlinger, sier Elisabeth Lange, sekretariatsleder i WorldSkills Norway, som leder kampanjen.

WorldSkills Norway sender ut flere tusen brev til potensielle lærebedrifter i løpet av sommeren. Brevene blir sendt med basert på lister laget i samarbeid ned Utdanningsdirektoratet (Udir). Bedrifter som er interessert i å bli lærebedrift kan
registrere seg på nettsiden www.læreplassjeger.no. De blir da kontaktet av en læreplassjeger i fylket.

Kort om kampanjen

• En landsomfattende kampanje som støtter fylkeskommunenes arbeid
med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
• Ved siden av fylkeskommunene, er alle kommuner, fagforbund,
bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler invitert til å bli
læreplassjegere
• Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt
rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere
• 95 prosent av bedrifter som har hatt lærling har opplevd at dette er en
god måte å rekruttere nye medarbeidere på.