AF Gruppen har blitt tildelt en kontrakt av Shell UK Ltd for demontering og gjenvinning av Curlew FPSO enheten
AF Gruppen har blitt tildelt en kontrakt av Shell UK Ltd for demontering og gjenvinning av Curlew FPSO enheten: Ill: AF Decom

Nytt gjenvinningsoppdrag for AF Gruppen