Ordførar Sigmund Lier.
Ordførar Sigmund Lier.

– Nok er nok. Tillit til avgjerder og lokalt folkestyre kan ikkje undergravast på denne måten