Kommuneoverlege Mariann Eintveit Lie 
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Kommuneoverlege Mariann Eintveit Lie Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Kjekt å vite: Influensavaksinen er spesielt viktig i år

Vi står i en pandemi og det vil vi gjøre en god stund fremover.

Mariann Eintveit Lie Kommuneoverlege – medlem i folkehelsegruppa

Årets influensa vaksinering blir spesielt viktig i år for å unngå et overbelastet helsevesen, samt for å redusere risikoen for de sårbare i samfunnet.

Hvert år

Influensaviruset endrer seg hvert år, dette gjør at vi hver høst må brette opp skjorteermet, og gjøre oss klar til et nytt stikk. Litt ubehagelig, men det går heldigvis raskt. Dette må til dersom vi skal redusere sannsynligheten for å få influensa denne gangen også. Vi vet at noen kan få influensa likevel tross vaksinen, men man får det da oftest i et midlere forløp, så en nytte har det uansett. På sykehuset har jeg de siste årene fått min vaksine i matpausen, da har vi hatt en god unnskyldning til å sitte i ro og drøse en halvtime etter stikket – som en del av den rutinemessig observasjon etter vaksinen.

Ekstra viktig i år
Vi står i en pandemi. Influensa vaksinen er naturligvis kun effektiv mot influensa, og ikke covid-19. Influensa vaksinering i år er viktig av flere grunner. Som pasient kan man unngå å bli smittet av begge infeksjonene samtidig, dette gjør at risikoen for alvorlig utfall blir lavere. Dersom helsesystemet får en opp- blomstring av Covid-19, vil det også være viktig at en influensa epidemi, ikke forverrer situasjonen ytterlige. Et overbelastet helsevesen kan gi dramatiske konsekvenser. Vi har ikke en tilgjengelig vaksine mot Covid-19, men vi har en influensavaksine.

Hvem bør ta vaksinen

I Norge har omtrent 1,6 millioner mennesker en eller flere tilstander som kan gjøre dem mer utsatt for alvorlig sykdom eller død ved influensasykdom. De som står i risiko for alvorlig sykdom ved influensa og Covid-19 er dels overlappende. Symptomene kan være vanskelige å skille fra hverandre.

Her er en oversikt over hvem som bør vaksinere seg:
• Gravide etter 12. uke
• Alle over 65 år
• Beboere i sykehjem
• Personer med kroniske sykdommer (lunge- og hjerte-kar-sykdom, svært alvorlig fedme, annen kronisk sykdom som kan forverres ved influensa)
• De som bor sammen med personer med redusert immunforsvar
• Svinerøktere og andre med kontakt med levende griser

Vi ønsker også å vaksinere så mange som mulig av helsepersonell. Helsepersonell har høyrere risiko for å få influensa enn voksne som ikke arbeider i helsetjenesten, da de i jobbsammenheng blir mer eksponert. Ved å vaksinere helsepersonell, reduserer man også risikoen for å overføre smitte til sårbare grupper, samt sikrer at man ikke kommer i en situasjon med mange syke samtidig og derav har nok personell på jobb. Det er et mål at minst 75 % av målgruppene (risikogruppene og helsepersonell) er vaksinert mot influensa.

Når vaksinere

Ofte starter influensa sesongen rundt juletider, med en topp enten rundt nyttår eller rundt vinterferiene. Vaksiner deg derfor før jul! Samtidig kan man ikke vaksinere seg for tidlig, da immuniteten etter influensavaksinen vanligvis ikke varer mer enn 6 måneder, evt. kortere hos eldre. Vaksinering vil i år foregå i perioden oktober til desember, og vi oppfordrer alle til å bestemme seg allerede nå for at man skal ta vaksinen i år.