Tove Rullestad
Tove Rullestad

Kjekt å vite: Aktivitet og trivsel i Tysvær; om trim og dagtilbud

Av Tove Rullestad – Seksjonsleder aktivitet – medlem i folkehelsegruppa

Helsedirektoratet oppfordrer alle kommuner til å gjenåpne dagtilbud for eldre.
For mange er dagtilbudene en god arena for sosial kontakt og aktivitet, og de er viktige for mange for å opprettholde god ernæring. Det er også en arena for kvalifisert observasjon av helsetilstanden til den enkelte. For mange pårørende er et dagaktivitetstilbud en nødvendig avlastning som gjør at de mestrer hverdagen som nær pårørende til en person med demens eller annen sykdom.

Det er mange eldre som savner aktivitetstilbudene som ble stengt i mars. Mange mennesker har lyst til å vende tilbake til hverdagslivet som det var før, for eksempel med deltakelse i turgrupper, trim, sosiale treff og måltider i fellesskap med andre. Vi skal se nærmere på noen av aktivitetene som åpner eller har åpnet i disse tider.

Turer og annen trim

Rusleturgruppa på Nedstrand og «Mannegruppa» på Stegaberg har begynt å gå turer i variert terreng. Turgrupper i regi av Frivilligsentralen og Haugesund Røde Kors har startet i Aksdal. Trimgrupper i regi av fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen, for eksempel Pensjonisttrimmen på Nedstrand starter neste uke. Terapibassenget i Aksdal må dessverre være stengt ut året. Det er derfor gledelig at badeanlegget på Tysværtunet Kulturhus åpner senere denne måneden.

Dagsentra for eldre: Nedstrand, Skjoldastraumen og Aksdal
Aktivitetsavdelingen i «Helse og mestring» i Tysvær kommune har etter nøye vurdering tatt en avgjørelse om å gradvis gjenåpne ulike dagtilbud de kommende ukene, ett tilbud på Sosialsenteret (Senteret) på Nedstrand og to ulike tilbud i Skjoldastraumen.
Det første tilbudet som har startet opp, er Skjoldastraumen Aktivitetssenter. Dette er et
dagtilbud til personer med kognitiv svikt som startet opp i forrige uke. For å ivareta gode smittevernrutiner for ansatte og deltakere så må tilbudet omfatte færre personer enn vanlig. Det vil gradvis åpnes for flere deltakere i løpet av måneden.

Denne uken åpnes to andre dagtilbud for eldre opp igjen, på Senteret på Nedstrand og på Grendasenteret i Skjoldastraumen. I Aksdal fortsetter vi foreløpig med Hageandakt på torsdagene i september. Forteller- og skrivegruppen vil åpne igjen i midten av september.
I tillegg vil det bli arrangert konserter som er finansiert i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune (Den kulturelle spaserstokken).

Transport
Det blir organisert skyss til mange av tilbudene. De som er interessert i å få mer informasjon om dagtilbud, konserter og skyss, kan ta kontakt med aktivitetsansvarlige på Nedstrand, i Skjoldastraumen og i Aksdal. Transport, matservering, rengjøringsrutiner, aktiviteter og lignende vil bli foretatt i tråd med smittevernanbefalingene til Folkehelseinstituttet.

Vi som jobber med aktivitet og frivillighet på dagsentra i kommunen gleder oss til å treffe dere igjen.