Sven Ivar Dybdal (Sp) ønsker tiltak for å betre situasjonen til dei psykisk sjuke, lette dei pårørande og gjere det lettare for både politi og helsevesen. 
Foto: Mona Terjesen
Sven Ivar Dybdal (Sp) ønsker tiltak for å betre situasjonen til dei psykisk sjuke, lette dei pårørande og gjere det lettare for både politi og helsevesen. Foto: Mona Terjesen

– No må me hjelpe dei psykisk sjuke