Elevane på skulen i Nedstrand er engasjert i saka om Nedstrandstunet.
Elevane på skulen i Nedstrand er engasjert i saka om Nedstrandstunet.

– Agder bør ikkje lengre få bestemme over strandsona vår