Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Jorid Vea Isdahl, mener at den nye skolebruksplanen fra 2020 til 2035 vil legge grunnlaget for et godt skoletilbud i årene som kommer. 
Foto: Marit Tvedt
Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Jorid Vea Isdahl, mener at den nye skolebruksplanen fra 2020 til 2035 vil legge grunnlaget for et godt skoletilbud i årene som kommer. Foto: Marit Tvedt

Smarte grep for framtidas skole