Busstreiken er over. Arkivfoto: Alf-Einar Kvalavåg
Sjåførene av skolebussene er også tatt ut i streik. Arkivfoto: Alf-Einar Kvalavåg

SISTE: Skolebussene rammet av busstreiken

Skolebussavgangene i Tysvær er fra i dag lørdag innstilt som følge av streiken, og mange av elevene kommer seg da ikke på skolen med ordinær skyss.

Frakkagjerd ungdomsskole har sendt ut følgende melding på sine nettsider. dette vil nok gjelde for alle skolene i tysvær om streiken fortsetter til mandag:

Som kjent pågår det en streik blant bussjåførene på Østlandet, og fra i dag lørdag var det varslet at streiken vil bli utvidet til å gjelde hele Rogaland. Dette vil påvirke så å si samtlige ordinære bussruter og skoleruter i Rogaland. Skolebussavgangene i Tysvær er fra i dag lørdag innstilt som følge av streiken, og mange av våre elever kommer seg da ikke på skolen med ordinær skyss.

Foreldre/foresatte til barn på skolene i Tysvær oppfordres til selv å sørge for skyss til og fra skolen så lenge streiken pågår. Det oppfordres at foreldre snakker sammen og prøver å finne gode løsninger sammen. Biler kan bruke droppsoner til buss i tillegg til den vanlige droppsonene ved skolene.

En eventuell utvidelse av streiken vil ikke påvirke tilrettelagt skoleskyss med taxi. Derimot vil elever som får «skyss til skyssen» med taxi ikke få et tilbud, da det ikke er et busstilbud å korrespondere med. Der taxi normalt erstatter buss, vil taxi fremdeles kjøre etter det vi har fått av informasjon.

Dette er en krevende situasjon, i og med at det kommer oppå utfordringene som mange skoler allerede står i som følge av koronakrisen. Kommunen og den enkelte skole vil vurdere situasjonen etter som den utvikler seg. I utgangspunktet skal skolen ha ordinær undervisning, men det kan bli aktuelt å vurdere hjemmeundervisning.

Nærmere informasjon om en eventuell utvidelse av streiken finner dere på www.kolumbus.no

Benytter samtidig anledningen til å ønske dere alle en fortsett fin helg.

Monica Andersen, rektor FUS