Mariann Eintveit Lie bekrefter at en ny person er smittet i Tysvær. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Mariann Eintveit Lie Foto: Alf-Einar Kvalavåg

For mye smertestillende kan i seg selv lage hodepine

Bekymringer, lite fysisk aktivitet, stress og uregelmessig matinntak, kan alle være faktorer som utløser en hodepine. Som ren automatikk, henter man seg kanskje en paracet for å døyve på smerten. Dette går som regel bra, men blir det et daglig mønster – kan smertestillende i seg selv opprettholde hodepinen.
Medikamentoverforbrukshodepine
Det høres paradoksalt ut, men jo, daglig inntak av smertestillende kan i seg selv lage hodepine. Hele 30-40.000 nordmenn lider av det som har fått betegnelsen «medikamentoverforbrukshodepine.» Det er ved denne tilstanden vanlig å ha kortvarig effekt av tabletten man tar, men for hyppig bruk gjør at hodepine over tid opprettholdes. Denne type hodepine forekommer oftere hos kvinner enn hos menn, samtidig viser studier at mange barn og unge faktisk også plages. Medikamentoverforbrukshodepine kan føre til betydelige plager for den enkelte.
Hvordan skille medikamentoverforbrukshodepine fra migrene eller spenningshodepine
Kjennetegn ved denne hodepinen, er at man har hodepine mer enn 15 dager i måneden. Symptomene kan variere, men mange beskriver ofte hodepinen som et bånd rundt pannen, gjerne tilstede fra morgenen. Har man hatt migrene tidligere, er det vanlig å kjenne på migreneliknende plager i tillegg. Det kan være vanskelig å skille denne hodepinen fra andre typer hodepine, samt av og til kan man ha flere typer hodepine samtidig. For eksempel kan du ha migrene, spenningshodepine og medikamentoverforbrukshodepine på en og samme gang. Fastlege eller nevrolog kan hjelpe i å sortere ut hva som er hva.
Hvilke tabletter kan forårsake medikamentoverforbrukshodepine
Vanlige smertestillende som paracet og ibux kan lage en slik type hodepine, men også sterkere smertestillende og migrenemedisiner. Oftest kommer en slik type hodepine når man må bruke smertestillende medikamenter mer enn 10-15 ganger i måneden, avhengig av hvilken type og hvor ofte man tar medikamentene.
Hvordan bli kvitt denne hodepinen
Behandlingen er enkel, men brutal. Man må kraftig redusere bruken av smertestillende. Hvis du har tatt smertestillende fast over en lengre periode, kan det være tøft å slutte brått, selv om det «kun» er snakke om det vanligste smertestillende som paracet eller ibux. Hodepinen kan første tiden bli verre enn tidligere, samt flere opplever søvnproblemer, kvalme og andre abstinenssymptomer – før det først blir bedre. Flere kan ha behov for sykemelding i denne perioden, og enkelte trenger sykehusinnleggelse. Har man først kommet seg gjennom denne «kneika», vil det store flertallet merke en betydelig bedring av hodepine problematikken.
Når skal man da ta smertestillende
Det er fremdeles «lov» å ta smertestillende medikamenter når man trenger det, men av og til kan det være bra å se på andre løsninger. Plages du med spenninger i nakken, kan du for eksempel først forsøke frisk luft eller å legge deg nedpå. Har du migrene, bør man passe på å kun ta smertestillende ved anfall og ikke forebyggende når man tror det kan komme et anfall.

Mange plages av hodepine og opplever at dette går ut over livskvaliteten. Er man usikker på hvilken type hodepine man har, kan fastlege eller nevrolog kontaktes for hjelp.