Hvem bestemmer over lokale naturressurser - lokale eller sentrale myndigheter?
Hvem bestemmer over lokale naturressurser - lokale eller sentrale myndigheter?

Hvem bestemmer over naturressursene våre?